Garanti Şartları

1 Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıl sürer. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ürüne ilişkin arızanın 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı firma; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

2 Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

3 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla; bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin aşılması, firmanın servis istasyonun, mevcut olamaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda tüketici ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya aynı oranda bedel indirimi talep edebilir.

4 Ürünün kullana kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı indirim talep edebilir.

5 Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.